Chung cư & Căn hộ

Nội thất chung cư Alphanam – Vũ Trọng Phụng

Watch the Film
Nội thất chung cư Alphanam - 47 Vũ Trọng Phụng

Trong không gian này:

Màu sắc vật liệu sử dụng

  • Nội thất phòng ngủ nhỏ nhìn ra cửa sổ
  • Nội thất phòng ngủ nhỏ chung cư nhìn toàn cảnh
  • Nội thất phòng ngủ master hướng nhìn tủ và cửa phòng
  • Nội thất phòng ngủ master hướng nhìn về tường đối diện giường
  • Nội thất phòng ngủ master chung cư Alphanam – hướng nhìn về đầu giường
  • Nội thất phòng bếp chung cư Alphanam – Vũ Trọng Phụng
  • Nội thất phòng khách chung cư Alphanam – Vũ Trọng Phụng